ZAKUP KSIĄŻKI !

Zapraszamy do zakupów.

Nasze produkty

Książki

David Maroto
The Fantasy of the Novel

70,00 zł

Projekt graficzny: Jakub de Barbaro
Wydawca: Mousse Publishing
Milan 2019
ISBN 978-88-6749-425-5

Tekst w języku angielskim
Oprawa miękka, 292 strony

Artyści wizualni coraz częściej sięgają po formy literackie jako element szerszej praktyki artystycznej. Za ich pomocą wprowadzają do swoich działań takie pojęcia jak fikcja, narracja i wyobraźnia, preferując sztukę opartą na procesie i subiektywności. Powieść może być zatem postrzegana jako nowe medium w sztukach wizualnych, jednak na razie brakuje opracowań na ten temat. Dwutomowa publikacja The Artist's Novel: The Novel as a Medium in the Visual Arts jest pierwszą, która podejmuje temat powieści pisanych przez artystki i artystów.

Tom 2, The Fantasy of the Novel, jest projektem badawczym w formie powieści – bada proces powstawania powieści artystycznej na kanwie pięciu performansów i jednej wystawy. Bohater wciela się w rolę detektywa, który stara się zrozumieć, dlaczego artysta decyduje się pisać i w jakich warunkach interpersonalnych i instytucjonalnych to się odbywa.

Produkty zakupione w naszym systemie odbierać można tylko i wyłącznie w kasie obiektu.